Pesten op de werkvloer

Gepest van 9 tot 5: Mensen ronselen voor kijkcijfers of oprechte hulp?

‘Ken jij mensen, die bereid zijn hun verhaal op tv te doen? En mogen wij hun contactgegevens dan hebben?’

De vrouw aan de andere kant van de lijn had een paar dagen eerder contact met mij gezocht via de mail; tijdens een zoektocht op internet, was ze mijn boek over pesten tegengekomen.

Ze werkt voor een tv-productiebedrijf en aan de telefoon legde ze uit dat zij een nieuw tv-programma over pesten op de werkvloer willen gaan maken. Voordat ik haar antwoord gaf op haar vraag, vroeg ik aan haar op welke manier zij de deelnemers gaan begeleiden en – misschien wel net zo belangrijk – hoe ze de werkgever en de collega’s gaan begeleiden. Haar antwoord was kort en niet veelzeggend: ‘Een team van experts is nauw betrokken bij het tv-programma en de presentator Bert van Leeuwen is een mediator.’ Het viel mij op dat er geen ervaringsdeskundigen werden genoemd…

Zijn ze bewust van de gevolgen van pesten?

Hun moeizame zoektocht naar deelnemers, legt meteen een vinger op de zere plek. Er heerst nog steeds een cultuur van schaamte en ontkenning rondom pesten bij kinderen. Op volwassen leeftijd is dat niet anders, en misschien wel erger. Het is daarom juist goed, dat er veel aandacht aan besteed wordt. Maar eerlijk gezegd, was ik niet heel enthousiast over dit nieuwe tv-programma over pesten op de werkvloer. In dat ene telefoongesprek leek het alsof de makers niet wisten hoe groot de invloed van de media tegenwoordig is. Iemand kan in één keer een trending topic worden en wekenlang circuleren op verschillende sociale media. En de reacties zullen – en dan druk ik het nog netjes uit – niet allemaal positief zijn.

In het beste scenario stopt het pesten en worden de werkgever en collega’s beste vrienden. Andersom, wordt het mikpunt van pesterijen ontslagen en komt nergens anders meer aan de bak.

In gesprek met een stichting, die slachtoffers van pesten op de werkvloer begeleid, werd door hen helaas bevestigd dat het laatste scenario de meest gangbare gang van zaken is.

Stopt pesten op het werk door dit programma?

Ik hoop dat het tv-programma een taboe doorbreekt door te laten zien welke verstrekkende negatieve gevolgen het pesten veroorzaakt en toont dat een veilige werkplek voor iedereen een grote winst oplevert, zowel voor de gepeste als de collega’s en werkgever. En dat er voor iedereen een goede nazorg is. Het is te vergelijken met de Explosieven Opruimingsdienst: het explosief moet altijd in een veilige omgeving tot ontploffing worden gebracht.

Als zij deze boodschap over de aanpak van het tv-programma naar buiten brengen, zullen ze vast en zeker meer aanmeldingen krijgen.

Hoe word je sterker na een pestverleden? ‘Laat je niet verpesten‘ is een boek waarin word verteld hoe je jezelf kan oppakken na een pestverleden.